Word nu lid van de NVJ

Subsidieaanvraag

De aanvraag wordt in beginsel gedaan door de betrokken journalist of het betrokken medium. Uiteraard kan deze van een nadere toelichting worden voorzien door een gemachtigd advocaat/jurist.

Wij verzoeken u bij uw aanvraag minimaal in te gaan op de volgende 3 punten:

1. Op welke wijze wordt (worden) u en/of daarmee uw vakgenoten belemmerd in de uitoefening van het vak?

2. Indien relevant: in hoeverre heeft u zelf voldaan aan de correcte en zorgvuldige uitoefening van het vak?

3. Voor welk bedrag zoekt u steun bij het fonds en hoe groot is dat bedrag ten opzichte van de totale kosten van de procedure? Wordt uw zaak door anderen gesteund, dan willen we graag weten wie de medefinanciers zijn en tegen welk bedrag.

Adresgegevens secretariaat:

Stichting Persvrijheidsfonds

Postbus 75997

1070 AZ Amsterdam

E-mailadres: mail@persvrijheidsfonds.nl

Telefoonnummer: 020-3039700 (via de NVJ-centrale)


Persvrijheidsmonitor