Word nu lid van de NVJ
Menu

Welkom

Onafhankelijke Stichting Persvrijheidsfonds

Welkom op de site van de onafhankelijke Stichting Persvrijheidsfonds. Het fonds is in november 2007 opgericht door de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren. De stichting heeft tot doel juridische procedures met een principieel karakter, die het de journalistieke beroepsgroep mogelijk maken om in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen, te beginnen en te ondersteunen.


Onze doelstellingen

  • Het entameren en ondersteunen van juridische procedures welke een principieel karakter hebben, die het de beroepsgroep mogelijk blijft maken in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen;
  • Het verdedigen van de persvrijheid in de meest ruime zin van het woord;
  • Gelden ter beschikking te stellen voor het voeren van principiële procedures, die persvrijheid van de Nederlandse media en meer specifiek het werken van die media in de meest optimale ongehinderde omstandigheden mogelijk moeten maken;
  • Het -onder meer in rechte- kunnen aanvechten en/of bestrijden van alle door overheid of anderen direct of indirect opgeworpen belemmeringen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Nieuws

Persvrijheidsfonds steunt aanvullende juridische ondersteuning inzake stopzetten persalarmering

22-03-2023

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten aanvullende financiële steun toe te kennen ter grootte van een bedrag van € 5.000,-- als tegemoetkoming in de kosten voor additionele juridische ondersteuning in verband met het voorgenomen besluit van de minister tot het stopzetten van de persalarmeringen per 1 april 2023.

Lees verder

Persvrijheidsfonds steunt onderzoek naar stopzetten persalarmering

25-01-2023

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten financiële steun toe te kennen ter grootte van een bedrag van € 8.000,-- als tegemoetkoming in de kosten van een onderzoek en het formuleren van een juridisch advies in verband met het advies van de Landsadvocaat aan de minister en het besluit van deze tot het stopzetten van de persalarmeringen per 1 april 2023.

Lees verder

Huisregels Mall of the Netherlands niet onrechtmatig

19-01-2023

Een verbod op fotografie met professionele camera’s in de huisregels van The Mall of the Netherlands vormt geen onaanvaardbare inbreuk op de vrije nieuwsgaring. Dat heeft de Rechtbank Noord-Holland op 28 december 2022 geoordeeld in een bodemprocedure die was aangespannen door fotojournalist Rene Hendriks. Het Persvrijheidsfonds steunde Hendriks in deze zaak, gezien het principiële belang hiervan voor fotografie in de semipublieke ruimte.

Lees verder

Het Persvrijheidsfonds steunt journalisten Ulger en Braam in beroepszaak tegen de AIVD

05-12-2022

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten een tweede journalist financieel te ondersteunen in de advocaatkosten die gemaakt moeten worden vanwege een bezwaar- en beroepsprocedure tegen de AIVD. Het betreft het bezwaarprocedure voor de in 2017 overleden journalist en documentairemaker Mehmet Ulger.

Lees verder