Word nu lid van de NVJ
Menu

Persvrijheidsmonitor

Het doel van de Persvrijheidsmonitor is het geven van een actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de persvrijheid in Nederland. De database Persvrijheidsmonitor wordt steeds aangevuld met nieuwe concrete voorvallen. Jaarlijks op 3 mei wordt de persvrijheidsmonitor gepresenteerd op de Dag van de Persvrijheid.


Persvrijheidsmonitor 2021: De persvrijheid staat wereldwijd onder druk

De persvrijheid staat wereldwijd onderdruk. Ook in Nederland is sprake van een neerwaartse trend. Nederland daalde voor het derde jaar op een rij een plekje op de jaarlijkse ranglijst van landen met de meeste persvrijheid. In drie jaar tijd is Nederland afgezakt van de derde naar de zesde plaats. Er is kritiek op de gebrekkige wijze waarop overheidsinformatie wordt gedeeld en de veiligheid van journalisten is een belangrijk aandachtspunt. De Europese Commissie rapporteert jaarlijks over de rechtstaat in Nederland, en noemde in 2021 als aandachtspunten: toegang tot overheidsinformatie, bedreigingen van journalisten, en het openbaar maken van eigendomsstructuren van media. Dit laatste wordt ook door het Commissariaat voor de Media in de jaarlijkse Monitor voor de pluriformiteit van de media benoemd, in het licht van de trend van toenemende mediaconcentratie.

Klik hier voor de volledige tekst.