Logo persvrijheidsfonds
Menu

Nieuws

Terug

Persvrijheidsfonds steunt schrijver/journalist van het boek Drugsbaron in kosten juridische procedures

13-06-2024

Het fonds heeft besloten financiële steun toe te kennen ter grootte van een bedrag van € 4.000,-- inclusief btw, als tegemoetkoming in gemaakte juridische kosten, omdat er onacceptabele druk van de (Belgische) overheid heeft plaatsgevonden op een freelance journalist omtrent de publicatie van het boek “Drugsbaron”.

Wij maken met dit een besluit een uitzondering op ons beleid om alleen zaken te steunen, die nog voor de rechter moeten komen, nu de laatste procedure in deze kwestie in een schikking is geëindigd.

Het Persvrijheidsfonds is echter van mening dat het steunen van deze zaak kan bijdragen aan het doel van ons fonds, het de journalistieke beroepsgroep mogelijk maken zo vrij en ongehinderd mogelijk haar werk te kunnen uitoefenen.


Terug