Menu

Nieuws

Terug

Cassatieberoep Pretium tegen Olsthoorn bij Hoge Raad verworpen

07-08-2019

De Hoge Raad heeft in op 3 mei jl. het cassatieberoep van Pretium Telecom en eigenaar Hans Nyks tegen journalist Peter Olsthoorn verworpen. Pretium wil al jaren een publicatieverbod van het zogeheten Dossier Pretium, waarin Olsthoorn artikelen over de telecomleverancier heeft gebundeld.

De Hoge Raad acht alle aangevoerde klachten van Pretium ongegrond, omdat deze geen aanleiding geven tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Het cassatieberoep faalt daarmee.

Het cassatieberoep volgde omdat Pretium vond dat het gerechtshof Den Haag ten onrechte niet was ingegaan op de eis tot het verwijderen van passages die de telecomleverancier onrechtmatig vond uit Olsthoorns ‘webboek’. De Hoge Raad concludeert dat het gerechtshof Den Haag voldoende duidelijk heeft gemaakt dat Pretium in het kort geding en het beroep daarna enkel aanstuurde op volledige verwijdering van het webboek Dossier Pretium.

Ook in deze procedure heeft het Persvrijheidsfonds Olsthoorn gesteund en het fonds is verheugd over deze uitkomst.


Terug