Menu

Nieuws

Terug

Eric Smit

14-07-2010

Het slepende conflict tussen zakenvrouw Nina Storms en journalist Eric Smit lijkt, buiten de rechtszaal, te zijn opgelost. Komende drukken van ‘Nina, de onweerstaanbare opkomst van een powerlady’ zullen vergezeld gaan van een uitgebreide bijlage, meldt Storms’ woordvoerder Kay van de Linde op 13 december 2010.

De bijlage wordt geschreven door Eric Smit en zal ingaan op enkele door Storms bestreden passages. De overeenkomst betekent dat Storms alle lopende rechtszaken tegen de journalist intrekt. Dit jaar werd nog beslag gelegd op het huis, bankrekeningen en royalties van het Smit. Storms spreekt van een “prettige en evenwichtige oplossing” van het conflict. Eric Smit spreekt van “een elegante oplossing na een loopgravenoorlog van bijna zes jaar”.

WAT VOORAF GING
Onderzoeksjournalist/schrijver Eric Smit werd jaren juridisch belaagd door mevr. N. Storms-Vleeschdrager. In een kort geding dat zij tegen hem aanspande om de uitgave van het boek ‘Nina’ te verhinderen won hij glansrijk. Zij heeft daarop hoger beroep laten aantekenen. Ook liep er een bodemprocedure die zij tegen zijn boek uitgebracht. Daarnaast liepen er nog twee bodemprocedures van mevr. Storms tegen Eric Smit. Het heeft er alle schijn van dat zij hem kapot wilde procédéren.

Op 8 juli maakte Smit de steun van het Persvrijheidsfonds wereldkundig in een persbericht (zie persbericht Eric Smit). Een dag later liet mevrouw Storms beslag leggen op alle persoonlijke en zakelijke bezittingen van Smit.

Maandag 19 juli hebben de bestuursleden Ron Abram en Erik Jurgens de besluitvorming toegelicht in een gesprek met Nina Storms en haar man Pieter. Mevrouw Storms kwam met het voorstel om te komen tot een bindende bemiddeling tussen auteur Eric Smit en haar. Abram en Jurgens brachten dit aanbod op dinsdag 20 juli over aan Smit, omdat zij bindende bemiddeling op zich een goed instrument vinden.

Zij namen kennis van het standpunt van Eric Smit: “Een proces over het boek biedt meer mogelijkheden voor waarheidsvinding, vooral via getuigenverhoren. Ik heb jaren in het boek geïnvesteerd, ik wil kunnen bewijzen dat het op waarheid berust. Bemiddeling geeft te weinig mogelijkheden daartoe.”

Abram en Jurgens hebben dit standpunt diezelfde dag ter kennis gebracht van het echtpaar Storms. Hiermee kwam er een einde aan de actieve rol van het Persvrijheidsfonds.

Inmiddels heeft mevrouw Storms in etappes de beslagen voorlopig opgeheven.

Tijdens een door Smit aangespannen kort geding op 29 juli is er ook een soort schikking getroffen die een dag later uitmondde in een gesprek onder vier ogen tussen Nina Storms en Eric Smit.

Hierin werd een “wapenstilstand” overeengekomen; beide partijen zullen elke vorm van publiciteit schuwen.


Terug