Menu

Nieuws

Terug

Huisregels Mall of the Netherlands niet onrechtmatig

19-01-2023

Een verbod op fotografie met professionele camera’s in de huisregels van The Mall of the Netherlands vormt geen onaanvaardbare inbreuk op de vrije nieuwsgaring. Dat heeft de Rechtbank Noord-Holland op 28 december 2022 geoordeeld in een bodemprocedure die was aangespannen door fotojournalist Rene Hendriks. Het Persvrijheidsfonds steunde Hendriks in deze zaak, gezien het principiële belang hiervan voor fotografie in de semipublieke ruimte.

Hendriks was de zaak gestart omdat hij de rechtmatigheid van het toegangsvereiste, dat niet gold voor camera’s van mobiele telefoons, tot het winkelgebied bij de rechter wilde laten toetsen. Mede gelet op de recente ontwikkelingen op het vlak van de fotokwaliteit van de camera’s in mobiele telefoons, oordeelde de rechtbank dat de huisregels naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar zijn. Wel overweegt de rechtbank dat dat anders zou zijn indien The Mall geen uitzondering voor mobiele camera’s had gehanteerd.


Terug