Menu

Nieuws

Terug

Journalist Fierant toch ontvankelijk verklaard in Wob-zaak

12-12-2016

Op 23 november jl. bepaalde de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de gemeenteraad van Het Bildt zich alsnog inhoudelijk moet buigen over een Wob-verzoek van de journalist Tim Fierant van de Leeuwarder Courant. Fierant werd in deze zaak bijgestaan door de jurist/journalist Arthur Maandag en financieel ondersteund door het Persvrijheidsfonds.

Tot op heden hadden overheden zoals gemeenten en provincies een vrijbrief bij het opleggen van geheimhouding in de wetenschap dat journalisten het besluit toch niet bij de rechter konden aanvechten omdat ze niet als belanghebbenden werden gezien. Uit eerdere jurisprudentie van de Raad van State blijkt dat in feite alleen raadsleden de geheimhouding kunnen aanvechten. Fierant is echter van mening dat hij wel degelijk belanghebbende is, zeker omdat hij als journalist de taak heeft om overheden kritisch te volgen en met deze uitspraak heeft hij gelijk gekregen. Maandag spreekt over een doorbraak voor de hele Nederlandse journalistiek omdat vanaf heden ook een journalist, net als ieder andere burger, de gang naar de rechter kan maken als hij de gevraagde informatie niet krijgt vanwege geheimhouding.


Terug