Menu

Nieuws

Terug

KRO vs Ryanair

03-07-2014

De KRO is in een bodemprocedure gedagvaard door Ryanair naar aanleiding van een tweetal uitzendingen van het journalistieke onderzoeksprogramma Brandpunt Reporter. In de uitzendingen worden twijfels geuit over het brandstofbeleid, de bedrijfscultuur en het gebruik van contractpiloten door vliegtuigmaatschappij Ryanair.

Er komen onder meer een viertal piloten (anoniem), een ex-piloot (Somner) en de voorzitters van respectievelijk de Nederlandse en de Europese vereniging van piloten aan het woord. Men spreekt over een zekere ‘fear culture’ die in alle lagen van het management zou bestaan, wat weer stress met zich meebrengt voor de piloten en wat ook effect heeft op de veiligheid.
Ryanair vordert onder meer een voorschot op een schadevergoeding en eist rectificatie. Het persvrijheidsfonds steunt de KRO in deze procedure.

Op 16 april 2014 stelt de Rechtbank Amsterdam de KRO in het gelijk, wijst alle vorderingen af en veroordeelt Ryanair in de proceskosten.


Terug