Menu

Nieuws

Terug

KRO vs Ryanair

18-11-2014

UPDATE: Het gerechtshof te Amsterdam heeft een verzoek van Ryanair in hoger beroep afgewezen. De vliegtuigmaatschappij wilde tijdens de rechtszaak getuigen horen om aan te tonen dat er geen causaal verband bestaat tussen deze incidenten en haar brandstofbeleid. De rechter staat dat niet toe. Dat verzoek werd eerder door de rechtbank afgewezen en nu eveneens door het gerechtshof.

Het hof motiveert dat besluit onder meer als volgt: “In de bodemprocedure staat evenwel niet de weerlegging van dit causale verband centraal, maar de vraag of de beweringen die in de uitzendingen van Brandpunt Reporter over de incidenten en (onder meer) het brandstofbeleid van Ryanair zijn gedaan, ten tijde van die uitzendingen voldoende steun vonden in het toen beschikbare (feiten) materiaal.”

Zie ook: KRO vs Ryanair d.d. 03-07-2014


Terug