Menu

Nieuws

Terug

Media machteloos tegen inperking nieuwsgaring

22-10-2015

Journalist Tim Fierant (Leeuwarder Courant) stapt met steun van het Persvrijheidsfonds naar de rechter. Hij zal bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland aanvechten in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) tegen de gemeenteraad van Het Bildt.

Het Wob-verzoek dateert van juni 2013 en behelsde inzage in het complete dossier van het bouwproject van de zorgflat Van Haarenshuus in Sint-Annaparochie. B en W zouden de gemeenteraad vragen de geheimhouding met betrekking tot een aantal financiële afspraken op te heffen. De gemeenteraad van Het Bildt echter heeft het verzoek tot opheffing van de geheimhouding, zonder enige motivering of discussie, op 9 oktober 2014, afgewezen.

De rechtbank Noord-Nederland bepaalde in het daarop volgende beroep dat, als het gaat om (opheffing van) geheimhouding, Fierant geen belanghebbende is en dus bij de rechter niets te zoeken heeft. Hij werd dan ook niet-ontvankelijk verklaard. De rechters oordeelden: “Dat eiser journalist is en zich tot taak heeft gesteld om de overheid kritisch te volgen, doet aan het vorenoverwogene niet af.”

Het Persvrijheidsfonds steunt Fierant in deze hoger-beroepsprocedure vanwege het principiële karakter van de zaak en omdat besluiten van colleges van B en W dan wel gemeenteraden tot het opleggen van geheimhouding geen beperking mogen vormen op de vrijheid van nieuwsgaring.


Terug