Menu

Nieuws

Terug

Nieuwe Revu vs Amalia

30-06-2014

In mei 2013 publiceert het weekblad Nieuwe Revu twee foto’s van prinses Amalia. De Rijksvoorlichtingsdienst spant namens koning Willem-Alexander en koningin Maxima een zaak aan tegen het blad omdat de foto’s genomen zijn in de privésfeer van de prinses, zij werd namelijk gefotografeerd op het hockeyveld. Nieuwe Revu vindt dat de mediacode die de koninklijke familie en de RVD hanteren niet past in een moderne democratie en wil dit met de foto's aan de kaak stellen. Het Persvrijheidsfonds steunt Nieuwe Revu in deze procedure.

Volgens de rechter staat het iedereen vrij de mediacode aan de orde te stellen, maar bij de publicatie van deze foto’s moet een belangenafweging worden gemaakt tussen de bescherming van de privacy van de prinses en de vrijheid van meningsuiting en de mediacode speelt bij die afweging geen rol.

In het vonnis van 30 juni 2014 noemt de Amsterdamse rechter de publicatie onrechtmatig. Hij vindt dat het recht van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het recht op vrijheid van meningsuiting.


Terug