Menu

Nieuws

Terug

Oppenheimer vs Hiddema

17-11-2014

De professioneel cartoonist Ruben Oppenheimer heeft in het stadsblad De Ster dat wekelijks in Maastricht verschijnt een cartoon gepubliceerd gewijd aan mr. Hiddema. Boven de karikaturale afbeelding stond het opschrift: “Aangifte tegen louche advocaat.” Hiddema is van mening dat het woord “louche” boven de karikatuur onrechtmatig is jegens hem, omdat het in strijd is met de zorgvuldigheid om hem aan te duiden als louche en spant een kort geding aan tegen Oppenheimer.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft Oppenheimer in het vonnis van 31 oktober jl. veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie vanwege een onrechtmatige cartoon over mr. Hiddema.

Oppenheimer gaat in hoger beroep tegen dit vonnis en het Persvrijheidsfonds steunt hem hierin omdat het fonds van mening is dat de voorzieningenrechter in haar motivering nog maar weinig ruimte laat voor satire, zowel in woord als beeld. Deze uitspraak vormt een te zware beperking op het volwaardig uitoefenen van het vak en het fonds ziet belang in een principiële uitspraak van de rechter op dit punt.


Terug