Menu

Nieuws

Terug

Persvrijheidsfonds steunt aanvullende juridische ondersteuning inzake stopzetten persalarmering

22-03-2023

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten aanvullende financiële steun toe te kennen ter grootte van een bedrag van € 5.000,-- als tegemoetkoming in de kosten voor additionele juridische ondersteuning in verband met het voorgenomen besluit van de minister tot het stopzetten van de persalarmeringen per 1 april 2023.

De aanvullende juridische ondersteuning zal bestaan uit het opstellen van een memorandum aan de minister met een uitgebreid feitenoverzicht, een juridische analyse en een concrete oplossingsrichting.


Terug