Menu

Nieuws

Terug

Persvrijheidsfonds steunt De Correspondent inzake OM-afluisteraffaire

12-02-2024

Het Persvrijheidsfonds steunt De Correspondent met een bedrag van € 4.858,40 in hun juridische zaak tegen het Openbaar Ministerie, dat mogelijk onrechtmatig drie journalisten van De Correspondent heeft afgeluisterd.

Het Persvrijheidsfonds onderkent het principiële karakter van deze kwestie, omdat het afluisteren van vertrouwelijke gesprekken van journalisten met hun bron een ernstige inbreuk is op bronbescherming van de journalist en een belemmering vormt in de persvrijheid voor de gehele beroepsgroep.
Gelet hierop is het Persvrijheidsfonds van mening dat deze zaak aan de rechter moet worden voorgelegd zodat duidelijk wordt welke bescherming journalisten genieten. De financiële bijdrage dient ter dekking van een deel van de juridische kosten die De Correspondent maakt om een rechterlijke uitspraak in deze zaak te verkrijgen.


Terug