Menu

Nieuws

Terug

Persvrijheidsfonds steunt fotograaf René Hendriks in hoger beroep

08-05-2023

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten opnieuw financiële steun toe te kennen aan René Hendriks ter grootte van een bedrag van € 5.000,-- als tegemoetkoming in de kosten voor een hoger beroepsprocedure tegen The Mall of the Netherlands.

De rechter oordeelde in de bodemprocedure dat een verbod op fotografie met professionele camera’s zoals vermeld in de huisregels van The Mall of the Netherlands geen onaanvaardbare inbreuk vormt op de vrije nieuwsgaring. Het Persvrijheidsfonds acht het een slechte ontwikkeling voor de journalistiek en de vrije nieuwsgaring als een shopping mall niet meer als openbare ruimte kan worden gezien. Ook de redenering van de rechter dat professionele camera’s verboden mogen worden omdat er zulke goede camera’s op telefoons zitten vindt het fonds in strijd met het belang van de journalistiek om met professionele apparaten verslag te kunnen doen. Daarom wordt Hendriks opnieuw gesteund.


Terug