Menu

Nieuws

Terug

Persvrijheidsfonds steunt journalist inzake vermelding op no fly list

19-04-2023

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten financiële steun toe te kennen aan een journalist ter grootte van een bedrag van € 5.000,-- als tegemoetkoming in de kosten voor juridische bijstand.

De journalist staat op de no-fly list van de FBI, waarop vooral veroordeelde of gezochte terroristen staan. De journalist in kwestie heeft echter een schoon strafblad en hoort zeker niet thuis op deze lijst. Door vermelding op deze lijst wordt journalist de toegang tot sommige landen ontzegd.

Daarnaast zijn er sterke vermoedens dat deze journalist op de lijst terecht is gekomen als gevolg van de onderwerpen die behandeld worden (waaronder jihadisme) en dat de Nederlandse autoriteiten hier mogelijk een rol in hebben gespeeld.

Het Persvrijheidsfonds onderkent het principiële karakter van deze kwestie, omdat de journalist door vermelding op deze lijst ernstig wordt belemmerd in de werkzaamheden als journalist en documentairemaker.

Gelet hierop is het Persvrijheidsfonds van mening dat deze zaak zich leent voor een bijdrage uit het fonds.


Terug