Menu

Nieuws

Terug

Persvrijheidsfonds steunt onderzoek naar stopzetten persalarmering

25-01-2023

Het Persvrijheidsfonds heeft besloten financiële steun toe te kennen ter grootte van een bedrag van € 8.000,-- als tegemoetkoming in de kosten van een onderzoek en het formuleren van een juridisch advies in verband met het advies van de Landsadvocaat aan de minister en het besluit van deze tot het stopzetten van de persalarmeringen per 1 april 2023.

Het Persvrijheidsfonds onderkent het principiële karakter van deze kwestie, omdat hiermee de onafhankelijke, controlerende rol van de pers verloren gaat bij incidenten. Zonder alarmering worden de media afhankelijk van video en fotomateriaal van hulpdiensten en kunnen zij geen volwaardig verslag meer doen van incidenten en het functioneren van de hulpdiensten. Gelet hierop is het Persvrijheidsfonds van mening dat deze zaak zich leent voor een bijdrage uit het fonds.


Terug