Menu

Nieuws

Terug

Ravage vs Staat der Nederlanden – Cassatie / Europese Hof

03-07-2014

Volgens Ostade Blade is de bronbescherming geschonden door de huiszoeking en inbeslagname bij Ravage op 3 mei 1996. Na uitvoerige civiele procedures waarbij tot twee keer toe een beroep op de Hoge Raad is gedaan ligt sinds 2006 een klacht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Die procedure is in een eerder stadium ten dele ontvankelijk is verklaard. Zoals bekend is het recht op journalistieke bronbescherming een gevoelig punt in het Nederlandse recht, dat al meermalen aan het Hof in Straatsburg is voorgelegd in zaken tegen Nederland. Blijkens de reactie van de staat in de lopende procedure is deze nog steeds niet volledig doordrongen van de reikwijdte van die bronbescherming. Het Persvrijheidsfonds wil met haar steun het principiële karakter van de procedure voor de persvrijheid benadrukken.

Het EHRM heeft in haar vonnis van 27 mei 2014 de klacht van Ravage ‘inadmissable’ verklaard, want, zo zegt het Hof, het brongeheim is niet bedoeld om een bommenlegger te beschermen die met publicatie van zijn claimbrief alleen maar publiciteit wilde genereren voor zijn aanslag.

> Link persbericht


Terug