Menu

Nieuws

Terug

Staatstoezicht op gebruik fotomateriaal

09-03-2015

Op 29 januari 2015 wees de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag een vordering van Robert Glas tegen de Staat af. In eerste instantie gaf de Staat toestemming voor het maken van een fotoreportage over de detentiecentra waar illegalen zitten om uitgezet te worden, maar het aldus verkregen fotomateriaal mag alleen, na voorafgaande toestemming van de Staat, ter beschikking worden gesteld aan andere media en NGO’s.

Dit betekent dat de voorzieningenrechter staatstoezicht op het gebruik van fotomateriaal van het gevangeniswezen toestaat. In de reportage zijn slechts plekken gefotografeerd zoals isoleercellen en luchtkooien. Deze afbeeldingen hoeven op geen enkele manier geheim te blijven voor het publiek.

Het Persvrijheidsfonds is van mening dat het vonnis strijdig is met de vrijheid van nieuwsgaring en de persvrijheid en vindt dat de staat geen legitiem belang heeft om de verspreiding van dergelijk fotomateriaal aan een voorafgaande toestemming te onderwerpen en steunt Glas financieel in een beroepsprocedure tegen de Staat.


Terug