Menu

Nieuws

Terug

Verbraeken vs Staat

03-07-2014

Staat weigert toestemming voor interview.
Freelance journaliste Anneke Verbraeken vraagt toestemming om de uit Rwanda afkomstige Jean Claude Iyamuremye die momenteel in vreemdelingenbewaring zit te interviewen. Hij is gedetineerd in afwachting van zijn uitzetting naar Rwanda wegens verdenking van genocide.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft desgevraagd van de Rwandese autoriteiten vernomen dat zij bezwaar hebben tegen het interview. De staat heeft het interviewverzoek afgewezen omdat het de relatie tussen Nederland en Rwanda zou kunnen schaden.

Het Persvrijheidsfonds is van mening dat de weigering om een gevangene te interviewen een zware beperking vormt op het volwaardig uitoefenen van het journalistieke vak en ziet belang in een principiƫle uitspraak van de rechter. Om deze reden steunt het Persvrijheidsfonds Verbraeken financieel in het door haar en de NVJ aanhangig gemaakte kort geding tegen de Nederlandse staat.

Op 16 april jl. heeft de Voorzieningenrechter uitspraak gedaan en Verbraeken in het ongelijk gesteld.
Verbraeken en de NVJ hebben inmiddels besloten om hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter. Het Persvrijheidsfonds steunt hen financieel in dit hoger beroep.


Terug